Opiskeluhuolto on toimintaa, jonka avulla tuetaan opiskelijoiden yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä. Toiminnalla edistetään opiskelijoiden mielenterveyttä ja ehkäistään syrjäytymistä sekä edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Lisäksi opiskeluhuollon toimilla tuetaan oppimista ja hyvinvointia, sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Kalevan lukion opiskeluhuoltotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon ja koulun ammattilaisten kanssa.   

Opiskeluterveydenhuollon palveluista (terveydenhoitajan ja lääkärin sekä psykologi- ja kuraattoripalvelu) vastaa Tampereen kaupunki ja 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue.  

 

Opiskeluhuollon organisoituminen Kalevan lukiossa 

Kalevan lukiossa opiskeluhuolto on organisoitunut seuraavasti: 

  • opiskeluhuollon ohjausryhmä (kokoontuu kuukausittain) 
  • yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä  (kokoontuu neljä kertaa lukuvuodessa) 
  • sekä tapauskohtaisesti koottavat asiantuntijaryhmät (kokoontuu tarvittaessa).  

Opiskeluhuollon ohjausryhmään kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja ja RO-tiimin vastuullinen opettaja.  

Yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, terveydenhoitajat, psykologi, opettajaedustajat ja opiskelijaedustajat. Molempien ryhmien tehtävänä on vastata opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmien keskeisenä tehtävänä on terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.  

Yksittäistä opiskelijaa koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi pääsääntöisesti vain opiskelijan suostumuksella. Asiantuntijaryhmän kokoonkutsujana toimii pääsääntöisesti ryhmänohjaaja ja tapaamisen puheenjohtajana toimii apulaisrehtori.”