Opiskelu yksityisessä lukiossa tapahtuu saman valtioneuvoston tuntijaon pohjalta kuin kunnallisissakin lukioissa. Näin ollen samat valtakunnalliset pakolliset ja valinnaiset opintojaksot löytyvät meidänkin kurssitarjottimelta. Pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen lisäksi opintotarjontaamme kuuluu iso määrä koulukohtaisia valinnaisia opintoja, joiden kuvaukset löytyvät kotisivulta. 

Opiskelun tavoitteena on saada opiskelijalle vankka yleissivistävä koulutus. Koulumme toiminnan peruslähtökohta ”Arvosta itseäsi ja kunnioita muita” välittyy koulumme toimintakulttuuriin, kaikkien oppiaineiden opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä koulutyön organisointiin. 

Toimintakulttuurimme mukaisesti opiskelu Kalevan lukiossa tapahtuu siten, että työn tekemistä arvostetaan ja oman tason mukaiset tulokset saavutetaan. Opintovalinnat opiskelijat tekevät omatoimisesti WILMAn (www-liittymä Primus-kouluhallintojärjestelmään) kautta. Opintoja on mahdollisuus valita myös muualta kuin oman koulun tarjonnasta. Näistä mainittakoon yhteistyökumppaneina muut kaupungin lukiot ja yliopistojen sekä korkeakoulujen verkko-opiskelumahdollisuudet. Opiskelu ei maksa opiskelijoille sen enempää kuin muissakaan lukioissa. 

Meillä opiskelu tapahtuu viidessä periodissa ja periodien lopuksi on päättöviikot. Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Ruokailu on porrastetusti klo 11-13 välisenä aikana. 

Opintojen aikana järjestetään tarvittaessa tukiopetusta. Tukiopetusajankohdista informoivat opettajat. Jos opiskelijalla on päivän aikana taukotunteja, niin ne voi viettää opiskellen hiljaisessa työtilassa tai tien toisella puolella olevassa kaupungin kirjastossa. 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä hoidetaan pääsääntöisesti vanhempain iltojen merkeissä. Alaikäisen opiskelijan huoltajiin otetaan yhteyttä, jos opiskelu jostain syystä ei etene eikä sitoutumista opiskeluun ole havaittavissa. Opiskeluterveydenhuollosta ja psykologi- sekä kuraattoripalveluista vastaa Tampereen kaupunki.  

Vanhempien toivotaan myös ottavan yhteyttä suoraan koulun henkilökuntaan.