Opiskelu yksityisessä lukiossa tapahtuu saman valtioneuvoston tuntijaon pohjalta kuin kunnallisissakin lukioissa. Näin ollen samat pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit löytyvät meidänkin kurssitarjottimelta. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi kurssivalikoimaamme kuuluu iso määrä koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja , joiden kuvaukset löytyvät kotisivulta.

Opiskelun tavoitteena on saada opiskelijalle vankka yleissivistävä koulutus. Koulumme toiminnan peruslähtökohta ”Arvosta itseäsi ja kunnioita muita” välittyy koulumme toimintakulttuuriin, kaikkien oppiaineiden opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä koulutyön organisointiin.

Toimintakulttuurimme mukaisesti opiskelu Kalevan lukiossa tapahtuu siten, että työn tekemistä arvostetaan ja oman tason mukaiset tulokset saavutetaan. Kurssivalinnat opiskelijat tekevät omatoimisesti WILMAn (www-liittymä Primus-kouluhallintojärjestelmään) kautta. Kursseja on mahdollisuus valita myös muualta kuin oman koulun tarjonnasta. Näistä mainittakoon yhteistyökumppaneina muut kaupungin lukiot, Tampereen yliopisto ja verkko-opiskelumahdollisuus. Opiskelu ei maksa opiskelijoille sen enempää kuin muissakaan lukioissa.

Meillä opiskelu tapahtuu kuudessa jaksossa, kolme syyslukukaudella ja kolme kevätlukukaudella. Jaksot päättyvät viisi päiväseen koeviikkoon. Opetus tapahtuu kaksoistunteina (90 min), niin että aamuisin ja iltapäivisin tunnit pidetään aina yhteen menoon. Ruokailun molemmin puolin olevilla tunneilla on mahdollisuus kymmenen minuutin jaloitteluun (poikkeuksena abit ennen ruokailua) .

Kurssien aikana järjestetään tarvittaessa tukiopetusta. Tukiopetusajankohdat antavat kunkin kurssin opettajat. Jos opiskelijalla on päivän aikana taukotunteja, niin ne voi viettää opiskellen hiljaisessa työtilassa tai tien toisella puolella olevassa kaupungin kirjastossa.

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä hoidetaan pääsääntöisesti vanhempain iltojen merkeissä. Alaikäisen opiskelijan huoltajiin otetaan yhteyttä , jos opiskelu jostain syystä ei etene eikä sitoutumista opiskeluun ole havaittavissa. Ongelmatilanteissa asioita käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä. Opiskelijoilla on mahdollisuus myös keskustella luottamuksellisesti omista asioistaan oman koulupsykologimme kanssa. Opiskeluterveydenhuollosta vastaa Tampereen kaupunki ja terveydenhoitajalla on vastaanotto koululla.

Vanhempien toivotaan myös ottavan yhteyttä suoraan koulun henkilökuntaan.