Lukuvuosi 2022-2023 on koulumme 71. toimintavuosi. Koulumme on yksityinen ja sen ylläpitäjänä toimii Kalevan lukion Kannatusyhdistys ry. Koulussamme on tällä hetkellä yli 600 opiskelijaa. Koulun (Kalevan yhteiskoulu) perustamislupa myönnettiin 29.05.1952, ja 21.8.1952 kouluhallitus hyväksyi 1. lukusuunnitelman ja ohjesäännön. Arkkitehti Jaakko Ilveskoski alkoi suunnitella koulua. Hän esitteli 10.1.1953 koulurakennuksen ensimmäiset piirustukset. Ratkaisua pidettiin taiteellisena, koulua valoisana ja kodikkaana. Rakennus jätti tontille mahdollisimman suuren pihamaan. Koulurakennus otettiin vastaan urakoitsijalta 17.3.1955. Tampereen kaupungin siirryttyä peruskoulujärjestelmään 1.8.1976 Kalevan yhteiskoulu jatkoi toimintaansa lukiona nimenään Kalevan yhteiskoulun lukio. 14.6.1979 koulun nimi muutettiin nykyiseksi, hyvin toimintaamme kuvaavaksi Kalevan lukioksi.

Koulumme siirtyi 1.8.1994 luokaton lukio-järjestelmään. Opiskelijat noudattavat valtioneuvoston tuntijakopäätöstä 14. päivältä marraskuuta 2002 sekä vuoden 2005 alusta voimaantulleita opetussuunnitelman perusteita ja sen pohjalta laadittua Kalevan lukion opetussuunnitelmaa.

Tiedollisen kurssitarjonnan ohella koulumme tarjoaa runsaan ja tasokkaan taito-ja taideaineiden kokonaisuuden. Musiikin opiskelussa on mahdollisuus lähes 20 kurssin suorittamiseen. Musiikin erityisryhmään haetaan yhteishaun yhteydessä omalla koodihaulla (koulun koodi 1053, musiikin painotuksen koodi 805). Kuvataiteissa on samoin mittava kurssien valintamahdollisuus ja liikunnassa on myös mahdollisuus monipuoliseen kehon kunnon kohennukseen ja mielen virkistykseen.

Vuonna 2009 otettiin koulussamme käyttöön ruoka- ja ruokailukulttuuriin liittyvä opetus, missä teoreettisen annin ohella opitaan käytännön ruuanvalmistustaitoja ja päästään kosketukseen kulinaarisen maailman salojen kanssa ja voidaanpa tehdä elämysmatkakin makujen maailmaan, gastronomian keitaille. Pyrimme siis tarjoamaan nuorelle niin tiedollisia, taidollisia kuin elämyksellisiäkin hetkiä Kalevan lukion opiskelijana.

Tuollaista elämyksellistä, vahvasti yhteisyyttä korostavaa seikkaa on merkinnyt myös niin sanotun Vapauden viestikapulan perinne. Se alkoi veteraani Aslak Heikelin ajatusten pohjalta Kalevan lukiossa vuonna 1999 ja on vuodesta 2000 alkaen koulumme antaman esityön ja esimerkin pohjalta saavuttanut Suomen lukiot laaja-alaisesti. Lähtökohtana on professori Raimo Seppälän veteraani Heikelin ajatusten pohjalta kirjoittama viesti. Sen ydin on se, että niin kuin rintamalla aseveli ei aseveljeä jättänyt, ei puolestaan tänä päivänä nuoria unohdeta. Tuo viestikapulassa oleva viesti luetaan lukioissa itsenäisyys- ja lakkiaispäivän juhlassa. Yhteisöllisyyden kokeminen, aidon Kalevan lukion toisesta välittämisen hengen viestittäminen Teille jokaiselle opiskelijalle ja kauttanne aina uudelle opiskelijapolvelle, on yksi tärkeä koulumme perusajatus.

Koulumme toiminnan peruslähtökohta ”Arvosta itseäsi ja kunnioita muita” on vaativa haaste meille jokaiselle. Siihen kuitenkin aina pyrkikäämme.