Kalevan lukio är ett privat gymnasium i Tammerfors, Finland. Gymnasiet har över 600 elever och 38 lärare. Kalevan lukio blev årskurslöst 1.8.1994. Detta betyder att eleverna inte har några klasser utan de är indelade i olika grupper. Studietiden varierar från två till fyra år. Läsåret är indelat i sex perioder.

Eleverna kan välja olika ämnen:
Obligatoriska: matematik, kemi, fysik, biologi, geografi, historia, religion, filosofi, modersmål (finska), svenska, engelska, musik, bild, gymnastik, hälsokunskap Valfria: psykologi, ADB, marknadsföring och många speciella kurser i de flesta obligatoriska ämnena Eleverna kan också studera tyska, franska, italienska och till och med ta några kurser i latin eller spanska. Sammanlagt består gymnasiestudierna av 75 kurser av vilka minst tio är valfria. De gemensamma obligatoriska ämnena bildar basen i studentexamen som eleverna kan avlägga i flera delar. Kalevan lukio har också olika speciella kurser som anordnas tillsammans med några andra skolor och skolan är också med i projektet Norden i Europa.

Kalevan lukio vill aktivt delta i olika internationella projekt också i framtiden. Också många elever och lärare vill få kontakter från överallt i världen.

Adress:

Salhojankatu 33,
33500 Tammerfors,
Finland

Tel. :

+358-3-31383611