Koulussa toimii myös OHR eli opiskelijahuoltotyöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Ryhmän jäseninä toimivat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja sekä opettajaedustaja, jotka kokoontuvat säännöllisesti tavoitteenaan kehittää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.