Äidinkieli ja kirjallisuus (AI)

Äidinkielessä ensimmäinen vuosi opiskellaan omassa ryhmänohjausryhmässä saman opettajan ohjaamana.

Valtakunnallisten opintojen lisäksi on tarjolla koulukohtaisia kielenhuollon ja luovan kirjoittamisen opintoja sekä lukudiplomi.

Kalevan lukiossa ei järjestetä erillistä S2-opetusta.

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Tekstien maailma, 2 op (ÄI01)
 • Kielen ja kirjallisuuden äärellä, 4 op (ÄI02+ÄI03+ÄI04)
 • Vaikuttamisen maailma, 2 op (ÄI05)
 • Kirjallisuuden keskiössä, 4 op (ÄI06+ÄI07+ÄI08)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Vuorovaikutuksen virrassa, 2 op (ÄI09)
 • Luku- ja kirjoitustaitojen viimeistelyä abiturienteille, 4 op (ÄI10+ÄI11)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Kielenhuollon kertaus, 1 op (ÄI12)
 • Abien kielenhuolto, 1 op (ÄI13)
 • Luovan kirjoittamisen ytimessä, 2 op (ÄI14)
 • Lukudiplomi, 2 op (ÄI15)
Hyödyllisiä linkkejä
Biologia (BI)

Valtakunnallisten kurssien lisäksi biologiassa on tarjolla luontokurssi ja  biomediakurssi  missä tahansa opiskelun vaiheessa ja kertauskurssi ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen.

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Elämä ja evoluutio, 2 op (BI01)
 • Ekologia ja ekosysteemit, 2 op (BI02+BI03)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Solu ja perinnöllisyys, 2 op (BI04)
 • Ihmisen biologia, 2 op (BI05)
 • Biotekniikka ja sen sovellukset, 2 op (BI06)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Luontokurssi, 2 op (BI07)
 • Biomedia, 2 op (BI08)
 • Biologian kertaus, 2 op (BI09)

Temaattiset opintojaksot

 • Luonnontieteellinen tutkimus, 2 op (TO01)
 • Tie lääketieteelliseen, 2 op (TO02)
Hyödyllisiä linkkejä
Elämänkatsomustieto (ET)
Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Minä ja hyvä elämä, 2 op (ET01)
 • Minä ja yhteiskunta, 2 op (ET02)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Kulttuurit, 2 op (ET03)
 • Katsomukset, 2 op (ET04)
 • Uskonnot ja uskonnottomuus, 2 op (ET05)
 • Tulevaisuus, 2 op (ET06)
Hyödyllisiä linkkejä
Filosofia (FI)
Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op (FI01)
 • Etiikka, 2 op (FI02)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Yhteiskuntafilosofia, 2 op (FI03)
 • Totuus, 2 op (FI04)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Filosofian yo-kokeeseen valmistautuminen, 1 op (FI05)
Hyödyllisiä linkkejä
Fysiikka (FY)
Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Kokeellisen luonnontieteen perusteet, 2 op (FY01+KE01)
 • Aine, energia ja yhteiskunta, 2 op (FY02+KE02)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Energia ja lämpö, 2 op (FY03)
 • Voima ja liike, 2 op (FY04)
 • Jaksollinen liike ja aallot, 2 op (FY05)
 • Sähkö, 2 op (FY06)
 • Sähkömagnetismi ja valo, 2 op (FY07)
 • Aine, säteily ja kvantittuminen, 2 op (FY08)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Fysiikan kokonaiskuva, 2 op (FY09)
 • Tähtitiede, 2 op (FY10)

Temaattiset opintojaksot

 • Luonnontieteellinen tutkimus, 2 op (TO01)
 • Tie lääketieteelliseen, 2 op (TO02).
Maantiede (GE)

Maantiede yhdistää luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet mielenkiintoisella tavalla. Valtakunnallisten opintojen lisäksi tarjolla on abeille suunnattua kertausta, jonka avulla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Maailma muutoksessa, 2 op (GE01)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Sininen planeetta, 2 op (GE02)
 • Yhteinen maailma, 2 op (GE03)
 • Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, 2 op (GE04)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Maantieteen kertaus, 2 op (GE05)
Hyödyllisiä linkkejä
Historia (HI)

Valtakunnallisten opintojaksojen lisäksi on tarjolla koulukohtaisia syventäviä sekä soveltavia opintojaksoja. Sota ja ihminen –opintojakso (To03)  järjestetään yhteistyössä yliopiston useiden eri tieteenalojen kanssa.  Muita koulukohtaisia opintojaksoja ovat Tämän päivän ilmiöt maailmalla (To04), Suomi sotien jälkeen (Hi8) ja Kohti ylioppilaskirjoituksia (Hi7).

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Ihminen, ympäristö ja historia, 2 op (HI01)
 • Kansainväliset suhteet, 2 op (HI02)
 • Itsenäisen Suomen historia, 2 op (HI03)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Eurooppalainen ihminen, 2 op (HI04)
 • Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op (HI05)
 • Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op (HI06)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Kohti ylioppilaskirjoituksia, 2 op (HI07)
 • Suomi sotien jälkeen, 2 op (HI08)

Temaattiset opintojaksot

 • Sota ja ihminen, 2 op (TO03)
 • Tämän päivän ilmiöt maailmalla, 2 op (TO04)
Hyödyllisiä linkkejä
Kemia (KE)

Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä ja antaa pohjaa jatko-opinnoille (esim. teknillinen ala, lääketiede, farmasia, ravitsemustiede, ympäristöala, yhteiskuntatieteet, insinööritieteet, biologia, luonnontieteet, farmasia, elintarviketiede).

Kemiaa tukevat oppiaineet lukiossa ovat biologia, fysiikka ja terveystieto. Matemaattisista taidoista tarpeellisimpia ovat mittayksikkömuunnokset, potenssilaskujen ja murtolukujen laskusäännöt, yhtälönratkaisumenetelmien hallinta ja looginen ajattelu.

Kemian opinnot koostuvat kahdesta pakollisesta moduulista KE1 ja KE2 sekä neljästä valinnaisiin opintoihin kuuluvista syventävistä opintojaksoista KE3-KE6. Näiden pohjalta laaditaan ylioppilaskokeiden kysymykset. Valtakunnallisten opintojaksojen lisäksi tarjolla opintojakso kertaukseen (KE7+KE8), joka auttaa valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin.

Luonnontieteitä yhdistävinä opintojaksoina tarjolla Luonnontieteellinen tutkimus TO01 (jossa opiskelija tutustuu luonnontieteelliseen tutkimukseen syvemmin ja oppii tutkimustulosten käsittelyä ja raportointia) ja Tie lääketieteelliseen TO02 (jossa opiskelija tutustuu lääketieteellisen pääsykokeisiin, alan opiskeluun, tutkimukseen ja lääkärin työhön).

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Kokeellisen luonnontieteen perusteet, 2 op (FY01+KE01)
 • Aine, energia ja yhteiskunta, 2 op (FY02+KE02)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • KE3 Molekyylit ja mallit, 2 op (KE3)
 • KE4 Kemiallinen reaktio, 2 op (KE4)
 • KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op (KE05)
 • KE6 Kemiallinen tasapaino, 2 op (KE06)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Kemian kertaus 1, 1 op (KE07)
 • Kemian kertaus 2, 1 op (KE08)

Temaattiset opintojaksot

 • Luonnontieteellinen tutkimus, 2 op (TO01)
 • Tie lääketieteelliseen, 2 op (TO02)
Hyödyllisiä linkkejä
Uskonto (KT)

Valtakunnallisten opintojaksojen lisäksi on tarjolla koulukohtaisia syventäviä sekä soveltavia opintojaksoja. Kohti ylioppilaskirjoituksia (Ue7) –opintojakso valmistaa kirjoituksiin ja kertaa keskeisiä sisältöjä. Uskonnon elämyskurssilla (Ue8) tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ilmiöihin vierailukäyntien ja harjoitusten kautta. Eksegetiikka – raamatuntutkimus ja raamatunselitysoppi (Ue9) –opintojaksossa tutustutaan Raamatun taustoihin ja merkitykseen. Uskonto ja politiikka (Ue10) –opintojaksossa perehdytään uskonnon yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Suomen uskonnot kautta aikain (UE11) –opintojaksossa tutustutaan Suomen uskonnollisen kentän kehitykseen esihistoriasta tähän päivään.

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UE1)
 • Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op (UE2)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UE3)
 • Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UE4)
 • Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 2 op (UE5)
 • Uskonto, tiede ja media, 2 op (UE6)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Kohti ylioppilaskirjoituksia, 2 op (UE7)
 • Uskonnon elämyskurssi, 2 op (UE8)
 • Eksegetiikka – raamatuntutkimus ja raamatunselitysoppi, 2 op (UE9)
 • Uskonto ja politiikka, 2 op (UE10)
 • Suomen uskonnot kautta aikain, 2 op (UE11)

Temaattiset opintojaksot

 • Sota ja ihminen, 2 op (TO03)
 • Tämän päivän ilmiöt maailmalla, 2 op (TO04)
Kuvataide (KU)

Jatkuvasti yhä suurempi osa viestintää on visuaalisessa muodossa. Kalevan lukion kuvataiteen tavallista laajempi opintovalikoima mahdollistaa syventymisen kiinnostaviin visuaalisiin maailmoihin.

Monipuolisen tuottamisen lisäksi löydämme taiteen ja visuaalisen kulttuurin taustalta mielenkiintoisia vaikutuskeinoja. Näiden vaikutuskeinojen yleinen ymmärtäminen sekä hyödyntäminen omassa ilmaisussa ovat selkeitä vahvuuksia. Visuaalista kieltä hallitsevat saavat kielivalikoimaansa yhden tärkeän kielen lisää, josta on lukio-opinnoissakin hyötyä. Konkreettisena esimerkkinä voisi mainita ylioppilaskokeen visuaalista lukutaitoa edellyttävät tehtävät. Opintojen huipentumana voi suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin. Horisontissamme siintävät myös alan laajat jatko-opintomahdollisuudet. Vuosittain opiskelijoitamme jatkaakin alan jatko-opinnoissa. Usein he palaavat myös kertomaan kokemuksistaan. Näyttelyt, projektit ja kilpailut tuovat piristystä ja välillä menestystäkin Kalevan taide-elämään. ”Kuvis” on myös kivaa, voimauttavaa ja nuoret lähtökohtaisesti visuaalisia tyyppejä.

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op (KU01)
 • Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op (KU02)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op (KU03)
 • Taiteen monet maailmat, 2 op (KU04)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Nykytaide, 2 op (KU05)
 • Grafiikka, 2 op (KU06)
 • Valokuvaus, 2 op (KU07)
 • Kolmiulotteinen työskentely, 2 op (KU08)
 • Oman ilmaisun syventäminen, 2 op (KU09)
Hyödyllisiä linkkejä
Lukiodiplomit (LD)
Opetussuunnitelma

Voi suorittaa Kalevan lukiossa:

 • Kotitalouden lukiodiplomi, 2 op (KOLD1)
 • Kuvataiteen lukiodiplomi, 2 op (KULD2)
 • Liikunnan lukiodiplomi, 2 op (LILD4)
 • Musiikin lukiodiplomi, 2 op (MULD6)

Voi suorittaa yhteistyössä Tampereen seudun muissa lukioissa erityisjärjestelyin:

 • Median lukiodiplomi, 2 op (MELD5)
 • Käsityön lukiodiplomi, 2 op (KÄLD3)
 • Tanssin lukiodiplomi, 2 op (TALD7)
 • Teatterin lukiodiplomi, 2 op (TELD8)
Hyödyllisiä linkkejä
Liikunta (LI)

Kalevan lukion liikuntatunneilla saat monipuolisia liikuntaelämyksiä. Liikuntatunneilla pääset tutustumaan moniin eri liikuntamuotoihin niin yksin kuin ryhmässä. Haluamme innostaa ja kannustaa sinua löytämään itsellesi mieluisia tapoja pitää huolta fyysisestä ja psyykkisestä jaksamamisesta. Pääset kokeilemaan myös sinulle ehkä tuntemattomampia lajeja kuten spikeball, pickleball, padel, trampoliinivoimistelu, avantouinti, melonta, kehonhuolto, itsepuolustus ja jooga. Pyrimme siihen, että tunneilla on mahdollisimman rento ilmapiiri ja että jokainen teistä voi tulla sinne omana itsenään.

Koulussamme on pakollisten LI 1 ja 2 kurssien lisäksi yhteensä kaksitoista valinnaiskurssia. Erittäin suosittuja ovat vuodesta toiseen elämysliikuntakurssi, Wanhat tanssit, uudet lajit, palloilukurssi ja höntsypelikurssi. Elämysliikunnassa patikoidaan Birgitan polulla ja leiriydytään Höytämöjärven maisemissa. Talvella kurssi jatkuu laskettelun parissa. Uusissa lajeissa pääset muun muassa sukeltelemaan laitteiden kanssa, pelaamaan curlingia ja kiipeilemään yläköysiradalla.

Haluamme monipuolisen liikuntatarjonnan avulla ohjata sinut pitämään opiskelusi ja jaksamisesi tasapainossa. Kun löydät päiviin aktiivista tekemistä, jaksat ahertaa myös kirjojen parissa.

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Oppiva liikkuja, 2 op (LI01)
 • Aktiivinen elämäntapa, 2 op (LI02)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Uudet mahdollisuudet, 2 op (LI03)
 • Yhdessä liikkuen, 2 op (LI04)
 • Virkistystä liikkuen, 2 op (LI05)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Pallo- ja mailapelikurssi, 2 op (LI06)
 • Pesis, 2 op (LI07)
 • Elämysliikunta, 2 op (LI08)
 • Golfin alkeet, 2 op (LI09)
 • Wanhat tanssit, 2 op (LI10)
 • Harrastuneisuuskurssi, 2 op (LI11)
 • Uudet lajit, 2 op (LI12)
 • Kunnossa inttiin, 2 op (LI13)
 • Vesiliikunta, 2 op (LI14)
Hyödyllisiä linkkejä
Matematiikka (MA)

Kalevan lukiossa sekä lyhyessä että pitkässä matematiikassa on tarjolla kertausta tukemaan ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista. Molemmissa oppimäärissä talousmatematiikan sekä yhteiskuntaopin taloustiedon opiskelu on yhdistetty integroivalla opintojaksolla.

Matemaattisten aineiden opiskelua tuetaan laskupajojen ja matemaattisten aineiden opettajaopiskelijoiden pitämän MaFyKe-kahvilan avulla.

Opiskelussa käytetään TI-Nspire-laskinsovellusta, GeoGebraa ja LibreOffice Calcia. Tietokoneen käyttöä ja ohjelmistojen hallintaa harjoitellaan opintojen alussa Digitaalisen lukion työvälineet -opintojaksolla sekä opintojen aikana kaikilla matematiikan opintojaksoilla.

Opetussuunnitelma

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus (MAY).
 • Johdatus lukiomatematiikkaan, 2 op (MAY01)
Matematiikan pitkä oppimäärä (MAA)

Pakolliset opintojaksot

 • Ensimmäisen vuoden pitkä matematiikka (8 op)
  • Funktiot ja yhtälöt 1, 3 op (MAA2)
  • Geometria, 2 op (MAA3)
  • Analyyttinen geometria ja vektorit, 3 op (MAA4)
 • Funktiot ja yhtälöt 2, 2 op (MAA5)
 • Derivaatta, 3 op (MAA6)
 • Integraalilaskenta, 2 op (MAA7)
 • Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAA8)
 • Taloustaito pitkälle matematiikalle, 1 op (toteutetaan integroivana opintojaksona yhteiskuntaopin taloustiedon kanssa, sisältää moduulin MAA9)

Valinnaiset opintojaksot

 • 3D-geometria, 2 op
 • Algoritmit ja lukuteoria, 2 op
 • Analyysi ja jatkuva jakauma, 2 op

Koulukohtaiset opintojaksot

 • Abikertaus 1, 2 op
 • Abikertaus 2, 2 op
 • Tehostettu Abikertaus, 2 op 
 • Pitkän matematiikan oppimisen tuki, 2 op
 • Talousmatematiikan alkeet pitkälle matematiikalle, 1 op
Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)

Pakolliset opintojaksot

 • Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op (MAB2)
 • Geometria, 2 op (MAB3)
 • Matemaattisia malleja, 2 op (MAB4)
 • Tilastot ja todennäköisyys, 2 op (MAB5)
 • Taloustaito lyhyelle matematiikalle, 2 op (toteutetaan integroivana opintojaksona yhteiskuntaopin taloustiedon kanssa, sisältää moduulit MAB6 ja MAB7)

Valinnaiset opintojaksot

 • Matemaattinen analyysi, 2 op (MAB8)
 • Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat, 2 op (MAB9)

Koulukohtaiset opintojaksot

 • Lyhyen matematiikan oppimisen tuki, 2 op
 • Abikertaus 1, 2 op
 • Abikertaus 2, 2 op
 • Tehostettu abikertaus, 2 op
Hyödyllisiä linkkejä
Musiikki (MU)

Kalevan lukion musiikkilinjalla jokaiselle tarjotaan ainutlaatuinen mahdollisuus nostaa oma musiikillinen osaamisensa uudelle tasolle. Musiikkilinjalaisemme pääsevät innostumaan monipuolisesti eri musiikkityyleistä ja instrumenteista ja vahvistamaan kukin omia musiikillisia vahvuuksiaan. Musiikkilinja antaa hienot edellytykset niin lukion jälkeiseen musiikin omatoimiseen harrastamiseen kuin ammattiopiskeluunkin.

Laaja lähes 30 opintojakson valikoimamme huomioi jokaisen omat kiinnostuksen kohteet ja antaa opintojen aikana monipuolisesti uutta musiikillista näkemystä kokemusta eri tyylisestä musiikista. Olit sitten kiinnostunut soittamisesta, laulamisesta, esiintymisestä, säveltämisestä tai vaikkapa musiikkiteknologiasta, musiikilinjamme on sinua varten!

Musiikkilinjalaisemme suorittavat musiikin valtakunnalliset pakolliset ja syventävät opintojaksot sekä runsaasti koulukohtaisia opintojaksoja. Jokainen opiskelija voi tuunata opintotarjottimestamme juuri itselleen sopivan yhdistelmän ja omista valinnoistaan riippuen musiikkilinjalaisemme suorittavatkin noin 30-40 opintopistettä musiikkia lukion aikana. Musiikkilinjallamme saat paljon kokemusta esiintymisestä ja pääset toteuttamaan monenlaisia konsertteja ja muita projekteja yhdessä muiden musiikista innostuneiden kanssa!

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Intro – kaikki soimaan, 2 op (MU1)
 • Syke – soiva ilmaisu, 2 op (MU2)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Genre – globaali uteliaisuus, 2 op (MU3)
 • Demo – luovasti yhdessä, 2 op (MU4)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Nuottien maailma, 2 op (MU5)
 • Näyttämöilmaisu, 2 op (MU6)
 • Musiikki tutuksi kuunnellen, 2 op (MU7)
 • Musiikkipsykologia, 3 op (MU8)
 • Musiikkiprojekti, 2 op (MU9)
 • Konserttituotanto, 2 op (MU10)
 • Kitaransoiton alkeet, 2 op (MU11)
 • Kitaransoiton jatkokurssi, 2 op (MU12)
 • Kosketinsoittamisen perusteet, 2 op (MU13)
 • Sävellys, sanoitus ja sovitus 1-2, 2 op (MU14-15)
 • Musiikkiteknologia 1-3, 2 op (MU16-18)
 • Yhtyemusisointi/bändikurssi, 2 op (MU19-23)
 • Kuoro, 2 op (MU24-28)
 • Yhtyelaulu, 2 op (MU29-33)
Hyödyllisiä linkkejä
Opinto-ohjaus (OP)
Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Minä opiskelijana, 2 op (OP01)
 • Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus, 2 op (OP02)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Vahvista hyvinvointitaitojasi, 1 op (OP03)
 • Vahvista opiskelutaitojasi, 1 op (OP04)
Hyödyllisiä linkkejä
Psykologia (PS)
Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op (PS01)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Kehittyvä ihminen, 2 op (PS02)
 • Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op (PS03)
 • Tunteet ja mielenterveys, 2 op (PS04)
 • Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op (PS05)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Psykologian yo-kokeeseen valmistautuminen, 2 op (PS06)
 • Musiikkipsykologia, 3 op (MU8)

Temaattiset opintojaksot

 • Sota ja ihminen, 2 op (TO03)
Hyödyllisiä linkkejä
Terveystieto (TE)

Valtakunnallisten opintojaksojen lisäksi terveystiedossa tarjotaan kertauskurssi ylioppilaskirjoituksiin valmentautumiseen.

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Terveys voimavarana, 2 op (TE01)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Terveys ja ympäristö, 2 op (TE02)
 • Terveys ja yhteiskunta, 2 op (TE03)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Terveystiedon kertaus, 2 op (TE04)
Hyödyllisiä linkkejä
Ruotsi (RU)

Ruotsin kielen opintojaksoilla opiskelet sekä ruotsin kieltä että tutustut pohjoismaiseen kulttuuriin. Opintojaksot on hyvä suorittaa numerojärjestyksessä. Valtakunnallisten opintojaksojen lisäksi  on tarjolla opintojakso, jonka avulla voit kerrata ja valmistautua ruotsin ylioppilaskirjoituksiin.

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Ruotsin kieli ja minä, 4 op (RUB11+RUB12)
 • Kulttuuri ja mediat, 2 op (RUB13)
 • Ympäristömme, 2 op (RUB14)
 • Opiskelu- ja työelämä, 2 op (RUB15)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RUB16)
 • Kestävä elämäntapa, 2 op (RUB17)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Abikurssi, 2 op (RUB18)
Hyödyllisiä linkkejä
Temaattiset opinnot (TO)
Opetussuunnitelma

 • Luonnontieteellinen tutkimus, 2 op (TO01)
 • Tie lääketieteelliseen, 2 op (TO02)
 • Sota ja ihminen, 2 op (TO03)
 • Tämän päivän ilmiöt maailmalla, 2 op (TO04)
 • Merenrantakurssi Euroopassa, 2 op (TO05)
Hyödyllisiä linkkejä
Englanti (ENA)

Valtakunnallisten kurssien lisäksi englannissa on tarjolla tukikurssi ensimmäisen vuoden opiskelijoille, suullisen kielitaidon kurssi ja kaksi erillistä abikurssia yp-kirjoituksiin valmentautumiseen.

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Minä englannin opiskelijana globaalissa maailmassa, 4 op (ENA01-02)
 • Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (ENA03)
 • Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (ENA04)
 • Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (ENA05)
 • Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (ENA06)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (ENA07)
 • Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (ENA08)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Abikertaus 1, 2 op (ENA09)
 • Abikertaus 2, 2 op (ENA10)
 • Paranna taitojasi ensimmäisenä vuonna, 2 op (ENA11)
 • Paranna taitojasi toisena vuonna, 2 op (ENA12)
Hyödyllisiä linkkejä

Sanakirjoja – dictionaries

OneLook Dictionary
bab.la

Tietosanakirjoja – encyclopedias

My Virtual Encyclopedia

Pakollinen kurssi EN6 (Nature & the environment) ja syventävä kurssi EN8 (Global issues)

Forests in Finland
Rainforests
World wildlife fund
Citizens´action 1
Citizens´action 2
Action against ads

Espanja (EA)
Espanja (EAB2)

Opetussuunnitelma

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Perustason alkeet 3, 2 op (EAB21)
 • Perustaso 1, 2 op (EAB22)
 • Perustaso 2, 2 op (EAB23)
 • Perustaso 3, 2 op (EAB24)
 • Perustaso 4, 2 op (EAB25)
 • Perustaso 5, 2 op (EAB26)
 • Perustason jatko 1, 2 op (EAB27)
 • Perustason jatko 2, 2 op (EAB28)
Espanja (EAB3)

Opetussuunnitelma

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Perustason alkeet 1, 2 op (EAB31)
 • Perustason alkeet 2, 2 op (EAB32)
 • Perustason alkeet 3, 2 op (EAB33)
 • Perustaso 1, 2 op (EAB34)
 • Perustaso 2, 2 op (EAB35)
 • Perustaso 3, 2 op (EAB36)
 • Perustaso 4, 2 op (EAB37)
 • Perustaso 5, 2 op (EAB38)
Hyödyllisiä linkkejä
Italia (IAB3)
Opetussuunnitelma

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Italian alkeet, 2 op (IAB31)
 • Asiointia italiaksi, 2 op (IAB32)
 • Vapaa-aikaa ja matkailua italiaksi, 2 op (IAB33)
 • Arkea ja juhlaa italiaksi, 2 op (IAB34)
 • Terveys ja hyvinvointi italiaksi, 2 op (IAB35)
 • Kulttuuria italiaksi, 2 op (IAB36)
 • Opiskelu ja työelämä italiaksi, 2 op (IAB37)
 • Mediat ja ajankohtaisasiat italiaksi, 2 op (IAB38)
Ranska (RA)
Ranska (RAB2)

Opetussuunnitelma

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Jatketaan ranskan opintoja, 2 op (RAB21)
 • Arkea ja juhlaa ranskaksi, 2 op (RAB22)
 • Hyvinvointia ranskaksi, 2 op (RAB23)
 • Kulttuuria ranskaksi, 2 op (RAB24)
 • Opiskelu ja työelämä ranskaksi, 2 op (RAB25)
 • Ranskankielinen media ja ajankohtaisasioita, 2 op (RAB26)
 • Kestävä kehitys ja tulevaisuus, 2 op (RAB27)
 • Kansainvälinen toiminta ja ranskan kieli maailmassa, 2 op (RAB28)
Ranska (RAB3)

Opetussuunnitelma

 • Ranskan alkeet 1, 2 op (RAB31)
 • Ranskan alkeet 2, 2 op (RAB32)
 • Jatketaan ranskan opintoja, 2 op (RAB33)
 • Arkea ja juhlaa ranskaksi, 2 op (RAB34)
 • Hyvinvointia ranskaksi, 2 op (RAB35)
 • Kulttuuria ranskaksi, 2 op (RAB36)
 • Opiskelu ja työelämä ranskaksi, 2 op (RAB37)
 • Ranskalainen media ja ajankohtaisasioita, 2 op (RAB38)
Saksa (SA)
Saksa (SAA)

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Ich als Deutschlerner, 1 op (SAA1)
 • Sprache bietet Fenster zur Welt, 3 op (SAA2)
 • Kunst und kreativer Ausdruck, 2 op (SAA3)
 • Beeinflussen durch Sprache, 2 op (SAA4)
 • Wissenschaft und nachhaltige Zukunft, 2 op (SAA5)
 • Studium und Arbeitsleben, 2 op (SAA6)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Umwelt und nachhaltiges Leben, 2 op (SAA7)
 • Mündliche Kommunikation, 2 op (SAA8)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Abikurs, 2 op (SAA9)
Saksa (SAB2)

Opetussuunnitelma

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Weiter geht’s!, 2 op (SAB21)
 • So sind wir, 2 op (SAB22)
 • Wie läuft’s?, 2 op (SAB23)
 • Kultur pur!, 2 op (SAB24)
 • Weg in die Zukunft, 2 op (SAB25)
 • Aktuelles und Medien, 2 op (SAB26)
 • Nachhaltige Lebensweise, 2 op (SAB27)
 • Internationale Kompetenz und Zusammenarbeit, 2 op (SAB28)
Saksa (SAB3)

Opetussuunnitelma

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Los geht’s 1, 2 op (SAB31)
 • Los geht’s 2, 2 op (SAB32)
 • Weiter geht’s!, 2 op (SAB33)
 • So sind wir, 2 op (SAB34)
 • Wie läuft’s?, 2 op (SAB35)
 • Kultur pur!, 2 op (SAB36)
 • Weg in die Zukunft, 2 op (SAB37)
 • Aktuelles und Medien, 2 op (SAB38)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Internationale Kompetenz und Zusammenarbeit, 2 op (SAB310)
 • Nachhaltige Lebensweise, 2 op (SAB39)
Hyödyllisiä linkkejä
Yhteiskuntaoppi (YH)

Valtakunnallisten opintojaksojen lisäksi on tarjolla kolme koulukohtaista opintojaksoa. Lakitieto II (yh5) – ja taloustieto II (yh6) –opintojaksoilla syvennetään kyseisiä teemoja käytännön harjoitusten sekä vierailujen avulla. Kohti ylioppilaskirjoituksia (yh7) –opintojaksolla valmistaudutaan viimeiseen ponnistukseen, ylioppilaskirjoituksiin. Lisäksi yhteiskuntaoppi on mukana Tämän päivän ilmiöt maailmalla (TO04) –opintojaksossa.

Opetussuunnitelma

Pakolliset opintojaksot

 • Suomalainen yhteiskunta, 2 op (YH01)
 • Taloustieto, 2 op (YH02)
 • Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op (YH03)
 • Taloustaito pitkälle matematiikalla, 3 op (YH02+MAA09)
 • Taloustaito lyhyelle matematiikalle, 4 op (YH02+MAB06+MAB07)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • Lakitieto, 2 op (YH04)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Lakitieto II, 2 op (YH05)
 • Taloustieto II, 2 op (YH06)
 • Kohti ylioppilaskirjoituksia, 2 op (YH07)

Temaattiset opintojaksot

 • Tämän päivän ilmiöt maailmalla, 2 op (TO04)
Hyödyllisiä linkkejä
Kotitalous (KOT)
Opetussuunnitelma

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Kotitalous, 2 op (KT01)
 • Kotitalous, 2 op (KT02)
 • Leivontakurssi, 2 op (KT03)
 • Leivontakurssi, 2 op (KT04)
 • Bon appetit, 2 op (KT05)
 • Kasvisruokakurssi, 2 op (KT06)
 • Hygieniapassikurssi, 2 op (KT07)
 • Juhlaruokakurssi, 2 op (KT08)
 • Kakkukurssi, 2 op (KT09)
 • Joululeivonnaiset, 2 op (KT10)
 • Leivonta, 1 op (KT11)
 • Sato talteen, 2 op (KT12)
 • Vegaaniruoka 1, 2 op (KT13)
 • Vegaaniruoka 2, 2 op (KT14)
 • Hygieniapassi, itsenäinen suoritus, 1 op (KT15)
 • Ryhdy ravintoloitsijaksi, perusta Pop up -ravintola, 2 op (KT16)
Hyödyllisiä linkkejä
Tieto- ja viestintätekniikka (TVT)
Opetussuunnitelma

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • Digitaalisen lukion työvälineet, 1 op (TVT1)
 • Digitaalisen lukion työtapojen syventäminen, 2 op (TVT2)
 • Digi-tutor, 2 op (TVT3)
Hyödyllisiä linkkejä
Integraatio-opintojaksot
Opetussuunnitelma

 • Kokeellisen luonnontieteen perusteet, 2 op (FY01+KE01)
 • Aine, energia ja yhteiskunta, 2 op (FY02+KE02)
 • Musiikkipsykologia, 3 op (MU8)
 • Luonnontieteellinen tutkimus, 2 op (TO01)
 • Tie lääketieteelliseen, 2 op (TO02)
 • Sota ja ihminen, 2 op (TO03)
 • Tämän päivän ilmiöt maailmalla, 2 op (TO04)
 • Taloustaito pitkälle matematiikalla, 3 op (YH02+MAA09)
 • Taloustaito lyhyelle matematiikalle, 4 op (YH02+MAB06+MAB07)
Hyödyllisiä linkkejä