Kalevan lukiossa Tampereella alkoi syksyllä 2009 kotitalousopetus. Lukio on ensimmäinen Suomessa, missä laajamittainen kotitalouden opiskelu on mahdollista.

Lähtökohtamme Kalevan lukiossa on tarjota laadukasta opetusta mikä tähtää lukioikäisten opiskelijoiden tarpeisiin niin, että taidoista olisi käytännön apua heidän jokapäiväisessä elämässä. Kotitalousopetus on luonteeltaan erilaista kuin kotitalouden ammattilinjoilla tapahtuva opiskelu. Siinä missä ammattikoulutus tähtää ammatin suorittamiseen ja taitojen kehittämiseen niin, että oppilas pärjäisi työelämässä, lukion kotitalousopetuksessa tähdätään opiskelijoiden henkilökohtaisten kotitaloustaitojen kehittämiseen.

Kalevan lukiossa kotitalouskursseja on tarjolla 13 sekä niiden lisäksi kotitaloudessa voi suorittaa lukiodiplomin.

Mikäli Teillä ilmenee kysyttävää niin ottakaa yhteyttä opettajaan

elina.leppanen(a)kalevanlukio.com

KT01 Ruoanvalmistuskurssi
Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään peruskoulussa opittuja tietoja ja taitoja. Opintojakson päätavoitteena on virittää harrastusta ja kiinnostusta kodin töihin. Kotitalouteen kuuluvaa ruoanlaittoa opiskellaan tunneilla pienissä ryhmissä siten, että jokainen pienryhmä valmistaa ateriakokonaisuuden, sekä pääruoan että jälkiruoan. Opintojaksolla valmistetaan ruokaa vaihtelevasti ja monipuolisesti lihasta, kalasta, broilerista ja kasviksista. Opintojakson alussa kysytään opiskelijoiden toiveita tunneilla valmistettaviin ateriakokonaisuuksiin. Tämä opintojakso sekä opintojakso KT02 täydentävät toinen toisiaan. Nämä jaksot voidaan suorittaa itsevalitsemassa järjestyksessä tai niistä voi suorittaa vain toisen opintojakson oman valinnan mukaan.

KT02 Ruoanvalmistuskurssi
Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään peruskoulussa opittuja tietoja ja taitoja. Opintojakson päätavoitteena on virittää harrastusta ja kiinnostusta kodin töihin. Kotitalouteen kuuluvaa ruoanlaittoa opiskellaan tunneilla pienissä ryhmissä siten, että jokainen pienryhmä valmistaa ateriakokonaisuuden, sekä pääruoan että jälkiruoan. Opintojaksolla valmistetaan ruokaa vaihtelevasti ja monipuolisesti lihasta, kalasta, broilerista ja kasviksista. Opintojakson alussa kysytään opiskelijoiden toiveita tunneilla valmistettaviin ateriakokonaisuuksiin. Tämä opintojakso sekä opintojakso KT01 täydentävät toinen toisiaan. Nämä jaksot voidaan suorittaa itsevalitsemassa järjestyksessä tai niistä voi suorittaa vain toisen opintojakson oman valinnan mukaan.

KT03 Leivontakurssi
Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa tietoja ja taitoja leivonnasta. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin leivonnassa käytettäviin raaka-aineisiin ja työvälineisiin, taikinatyyppeihin ja niistä valmistettuihin leivonnaisiin. Opintojakson sisältöaiheita ovat leivonnan raaka-aineet sekä työvälineet ja taikinatyypit, puhtaus ja leivonta, ajankohtaan ajoittuvat kalenterivuoden juhlat ja niihin liittyvät leivonnaiset. Opintojaksolla pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijoiden toiveet. Tämä opintojakso sekä opintojakso KT04 täydentävät toinen toisiaan. Nämä jaksot voidaan suorittaa itsevalitsemassa järjestyksessä tai niistä voi suorittaa vain toisen opintojakson oman kiinnostuksen mukaan.
KT04 Leivontakurssi
Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa tietoja ja taitoja leivonnasta. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin leivonnassa käytettäviin raaka-aineisiin ja työvälineisiin, taikinatyyppeihin ja niistä valmistettuihin leivonnaisiin. Opintojakson sisältöaiheita ovat leivonnan raaka-aineet sekä työvälineet ja taikinatyypit, puhtaus ja leivonta, ajankohtaan ajoittuvat kalenterivuoden juhlat ja niihin liittyvät leivonnaiset. Opintojaksolla pyritään ottamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijoiden toiveet. Tämä opintojakso sekä opintojakso KT03 täydentävät toinen toisiaan. Nämä jaksot voidaan suorittaa itsevalitsemassa järjestyksessä tai niistä voi suorittaa vain toisen opintojakson oman kiinnostuksen mukaan.
KT05 BonApetit
Opintojakson tavoitteena on tutustua kansainvälisen ruokakulttuuriin hankkien tietoja ja taitoja ruoanvalmistus- ja ruokailutavoista. Opintojakson suunnittelussa huomioidaan oppilaiden kiinnostus ja kokemus. Opintojaksolla kerrataan keittotaidon keskeiset perusasiat, jonka jälkeen syvennytään ruoanvalmistuksen ”saloihin” kansainvälisestä näkökulmasta. Kurssilla suunnitellaan aterioita, valmistetaan ja maistellaan eri maiden ruokia ja leivonnaisia, katetaan kauniisti sekä harjoitellaan pöytätapoja. Kurssilla tehdään mahdollisuuksien mukaan projektitöitä sekä vierailukäyntejä. Kurssin sisältöaiheita ovat ruoanvalmistuksen keskeiset käsitteet, ruoanvalmistuksen keskeiset menetelmät, kattaminen ja tarjoilu sekä pöytätavat, kansainväliset ruokakulttuurit laajoina kokonaisuuksina, ajankohtaiset näkökulmat ruokaan sekä Suomeen juurtuneet kansainväliset ruoat ja ruokailuun liittyvät tavat.

KT06 Kasvisruokakurssi
Opintojaksolla tutustumme erityyppisten kasvisruokien valmistamiseen. Valmistamme kasviksista wokki-, kastike-, kiusaus-, keitto-, pihvi- ja salaattiruokia sekä leivomme erilaisia kasvispiiraita. Mietimme syitä miksi jotkut valitsevat kasvisruokavalion ja opiskelemme minkälaisia erilaisia kasvisruokavalioita on. Opettelemme tunnistamaan erilaisia kasviksia sekä näiden ravintoarvoja, säilytystä ja säilyvyysaikoja. Kurssiin sisältyy projektityö, jossa oppilas suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti yhden kasvisruokakokonaisuuden laskien raaka-aineiden kustannukset kyseiseen kokonaisuuteen. Opiskelija vertaa kustannuksia vastaavaan ravintolassa myytävään kasvisruoka-annokseen.
KT07 Hygieniapassikurssi
Kurssilla käydään läpi elintarvikehygienian perusteita sekä teoreettisesti että
ruokia valmistamalla. Opintojakso tähtää hygieniaosaamistestin eli hygieniapassin
suorittamiseen. Opintojakson keskeisimmät opetussisällöt ovat hygieniaosaaminen, elintarvikkeiden hygieniaa uhkaavat tekijät, mikrobiologia, ruokamyrkytykset, elintarvikelainsäädäntö, omavalvonta, elintarvikkeiden hygieeninen käsittely, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito sekä hygienian tulosten mittaaminen.
KT08 Juhlaruokakurssi
Opintojaksolla paneudutaan laadukkaan ruoanvalmistuksen saloihin, käydään läpi juhlaruokia sekä korostetaan eri ruokailutilanteisiin sopivia käytöstapoja. Opintojakson tavoitteena on tutustua gastronomiseen ruokakulttuuriin hankkien tietoja ja taitoja laadukkaista ruoanvalmistustavoista sekä oikeista ruokailutavoista. Opintojakson suunnittelussa huomioidaan oppilaiden kiinnostus ja kokemus. Kurssin työtapoihin kuuluu mm. pienien ruokamäärien valmistaminen ryhmittäin. Kurssin sisältöaiheita ovat: gastronomian ja ruoanvalmistuksen keskeiset käsitteet, laadukkaan ruoanvalmistuksen keskeiset menetelmät, kattaminen ja tarjoilu sekä pöytätavat.
KT09 Kakkukurssi
Opintojaksolla leivomme kaikenlaisia kakkuja tavallisista kermakakuista
fantasiakakkuihin ja kakkutikkareihin. Opintojakson tavoitteena on syventää
leivontataitoja, lisätä kädentaitoja sekä antaa luovuudelle ja taiteellisuudelle vapaat
kädet. Opimme leivontataitojen lisäksi erilaisia koristelutekniikoita,
sommittelutaitoja, värioppia ja saamme valmiudet itsenäiseen ja innovatiiviseen
työskentelyyn.
KT10 Joululeivonnaiset
Tällä opintojaksolla leivomme joulun makuja, niin kotoisia ikisuosikkeja, tuttuja bravuureja, uusia oivalluksia kuin myös tuulahduksia muilta mailta. Opetustuokiot täyttyvät jouluisista tuoksuista, mauista ja touhukkaasta puuhailusta. Opintojakson aikana kerrataan leivontaan liittyviä tietoja ja taitoja käytännön työskentelyn merkeissä.
KT12 Satotalteen-kurssi
Tällä opintojaksolla keräämme itse luonnon antimet talteen. Antimet voivat olla marjoja, sieniä, erilaisia tee-/maustekasveja tai vaikkapa omenoita. Kerättävät raaka-aineet riippuvat vuoden sääolosuhteista. Keräämistämme raaka-aineista valmistamme kotitalousluokassa erilaisia säilykkeitä/mehuja sekä leivonnaisia. Käytännön työtaitojen lisäksi opimme arvostamaan luontoa ja sen monipuolista antia suomalaiselle ruokakulttuurille. Luonnossa liikkumisen ohella konkretisoituu hyötyliikunnan merkitys yhtenä ihmisen hyvinvoinnin lähteenä. Lisäksi pohdimme kurssin aikana, minkälaisia taloudellisia hyötyvaikutuksia saavutamme kerätessämme itse ruoan raaka-aineet talteen.
KT13 Vegaaniruokakurssi 1
Tällä opintojaksolla hyödynnetään ainoastaan kasvikunnan tuotteita. Opiskelijat tutustuvat hedelmiin, vihanneksiin, palkokasveihin sekä viljavalmisteisiin valmistaen näistä raaka-aineista ateriakokonaisuuksia sekä leivonnaisia. Tällä kurssilla saa vastauksen niihin kysymyksiin, mitä laitetaan tilalle kun kaikki eläinperäiset tuotteet jätetään ateriasuunnittelusta pois. Kurssilla konkretisoituu, että vegaaneiden ei tarvitse kieltäytyä herkuista, sillä lähes kaikki ruoanlaitossa käytetyt aineet on mahdollista korvata vegaanisilla vaihtoehdoilla. Huomio kiinnittyy myös siihen, kuinka tärkeää vegaanista ruokavaliota noudattavan on lukea tuoteselosteet tarkasti.
KT14 Vegaanirukakurssi 2
Tämä opintojakso on jatkoa KT13 opintojaksolle, jonka teemana opiskelijat laittavat ateriakokonaisuuksia ja leivonnaisia vegaanisista lähtökohdista kiinni pitäen. Kurssit eivät ole sidoksissa toisiinsa eikä niitä tarvitse suorittaa numerojärjestyksessä. Kurssin suunnittelun lähtökohtana on kurssin alussa kuunnella opiskelijoiden toiveita ja heidän itselleen asettamia oppimistavoitteita vegaaniseen ruokavalioon perehtymisessä. Opintojaksolla painottuu monipuolinen tutustuminen vegaaneiden raaka-aineiden kirjoon sekä ruoan ja leivonnaisten konkreettinen valmistaminen näiden raaka-aineiden avulla, ei niinkään vegaanius aatteena.
KOTITALOUDEN LUKIODIPLOMI

Kalevan lukiossa on mahdollista suorittaa kotitalouden lukiodiplomi. Opiskelija tekee valitsemaansa teemaan liittyen lukiodiplomityön, johon liittyy työsuunnitelma ja työpäiväkirja sekä esseen kirjoittaminen. Portfolioon opiskelija kokoaa prosessiin liittyvän aineiston sekä myös edeltävät kotitalousalan lukio-opinnot. Lukiodiplomin suorittamiseen liittyy olennaisesti pitkäkestoinen näyttö eli opiskelija ei voi suorittaa kursseja itsenäisesti. Oikeus suorittaa lukiodiplomityö edellyttää kahta kotitalouden kurssia. Kotitalouden lukiodiplomissa painottuvat erityisesti

 • prosessinomaisen opiskelun vahvistaminen
 • itsenäiseen työskentelyyn harjaantuminen
 • ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen
 • itsenäinen tiedonhallinta ja -käsittely.

Arviointi

Opetushallituksen ohjeiston mukaan (4-10).

Lukiodiplomikurssi ja lukiodiplomin suorittaminen

Kotitalouden lukiodiplomikurssille osallistuminen edellyttää kotitalouden perustietojen ja taitojen hallintaa. Lukiodiplomikurssille osallistuminen ja lukiodiplomin suorittamismahdollisuus edellyttää kahta edeltävää kotitalouden lukiokurssia, joiden pituus on 38 tuntia/kurssi. Lukiodiplomikurssin aikana opiskelija tekee valitsemansa teemaan liittyen lukiodiplomityön, johon liittyy työsuunnitelma ja työpäiväkirja sekä esseen kirjoittaminen. Portfolioon opiskelija kokoaa prosessiin liittyvän aineiston sekä myös edeltävät kotitalousalan opinnot.

Lukiodiplomiin kuuluu:

 • Työsuunnitelma
 • Varsinainen diplomityö / näyttökoe, mikä suoritetaan koulun luokassa.
 • Portfolio, mihin liitetään
  • Työpäiväkirja (kirjaa ylös kaikki mitä olet tehnyt diplomityön eteen ja pohdi oppimaasi)
  • Työsuunnitelma (katso valmis pohja)
  • Kuvaukset aikaisemmista alan opinnoista ja tehtävistä
  • Kuvaus lopputuloksesta
  • Henkilökohtaisten (ja ryhmän) tavoitteiden toteutumisen seuraaminen itsearvioinnin kautta. Tämä tarkoittaa koko diplomityöprosessin kestävää itsearviointia

Kalevan lukion lisäykset / suositukset portfolioon liitettäväksi:

 • Aiheeseen liittyvän teoreettisen taustan ja yleisen informaation liittäminen eli diplomityön ”kirjallinen osuus”
 • Käytettyjen lähteiden mainitseminen kirjallisessa osuudessa.
 • Essee omasta diplomityöstä

Kotitalous Kalevan lukiossa