Tervetuloa kotitalouden lukiodiplomin ilmoitustaululle (kot 10)

Kalevan lukiossa on mahdollista suorittaa kotitalouden lukiodiplomi. Opiskelija tekee valitsemaansa teemaan liittyen lukiodiplomityön, johon liittyy työsuunnitelma ja työpäiväkirja sekä esseen kirjoittaminen. Portfolioon opiskelija kokoaa prosessiin liittyvän aineiston sekä myös edeltävät kotitalousalan lukio-opinnot. Lukiodiplomin suorittamiseen liittyy olennaisesti pitkäkestoinen näyttö eli opiskelija ei voi suorittaa kursseja itsenäisesti. Oikeus suorittaa lukiodiplomityö edellyttää kahta kotitalouden kurssia. Kotitalouden lukiodiplomissa painottuvat erityisesti

 • prosessinomaisen opiskelun vahvistaminen
 • itsenäiseen työskentelyyn harjaantuminen
 • ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen
 • itsenäinen tiedonhallinta ja -käsittely.

Arviointi

Opetushallituksen ohjeiston mukaan (1–5).

Ohjeita opiskelijalle

Lukiodiplomikurssi ja lukiodiplomin suorittaminen

Kotitalouden lukiodiplomikurssille osallistuminen edellyttää kotitalouden perustietojen ja taitojen hallintaa. Lukiodiplomikurssille osallistuminen ja lukiodiplomin suorittamismahdollisuus edellyttää kahta edeltävää kotitalouden lukiokurssia, joiden pituus on 38 tuntia/kurssi. Lukiodiplomikurssin aikana opiskelija tekee valitsemansa teemaan liittyen lukiodiplomityön, johon liittyy työsuunnitelma ja työpäiväkirja sekä esseen kirjoittaminen. Portfolioon opiskelija kokoaa prosessiin liittyvän aineiston sekä myös edeltävät kotitalousalan opinnot.

Vielä tiivistetysti…

Lukiodiplomiin kuuluu:
 • Työsuunnitelma
 • Varsinainen diplomityö / näyttökoe, mikä suoritetaan koulun luokassa. Diplomityön antimet tarjotaan ystäville / tutuille
 • Portfolio, mihin liitetään
  • Työpäiväkirja (kirjaa ylös kaikki mitä olet tehnyt diplomityön eteen ja pohdi oppimaasi)
  • Työsuunnitelma (katso valmis pohja)
  • Kuvaukset aikaisemmista alan opinnoista ja tehtävistä
  • Kuvaus lopputuloksesta
  • Henkilökohtaisten (ja ryhmän) tavoitteiden toteutumisen seuraaminen itsearvioinnin kautta. Tämätarkoittaa koko diplomityöprosessin kestävää itsearviointia
Kalevan lukion lisäykset / suositukset portfolioon liitettäväksi:
 • Aiheeseen liittyvän teoreettisen taustan ja yleisen informaation liittäminen eli diplomityön ”kirjallinen osuus”
 • Käytettyjen lähteiden mainitseminen kirjallisessa osuudessa. (Portfolio voidaan tehdä nettiin es. blogimuotoon, ks. erillinen ohje)
 • Essee omasta diplomityöstä

Kotitalouden lukiodiplomi