Tervetuloa juhlaruokakurssi ilmoitustaululle (kot 8)

Kurssin sisältö:

Opintojaksolla paneudutaan laadukkaan ruoanvalmistuksen saloihin, käydään läpi juhlaruokia sekä korostetaan eri ruokailutilanteisiin sopivia käytöstapoja. Opintojakson tavoitteena on tutustua gastronomiseen ruokakulttuuriin hankkien tietoja ja taitoja laadukkaista ruoanvalmistustavoista sekä oikeista ruokailutavoista. Opintojakson suunnittelussa huomioidaan oppilaiden kiinnostus ja kokemus. Kurssin työtapoihin kuuluu mm. pienien ruokamäärien valmistaminen ryhmittäin. Kurssin sisältöaiheita ovat: gastronomian ja ruoanvalmistuksen keskeiset käsitteet, laadukkaan ruoanvalmistuksen keskeiset menetelmät, kattaminen ja tarjoilu sekä pöytätavat.