Bon Apetit

Tervetuloa Bon apetit –kurssin ilmoitustaululle (kot 5)

Kurssin sisältö:

Bon apetit -kurssilla tutustutaan vieraisiin ruokakulttuureihin. Oppilaat saavat itse valita pareittain oman ruokakulttuurin, johon perehtyvät syvällisemmin. He käyvät aineistonsa ensin opettajan kanssa läpi ja sitten esittelevät sen jokainen vuorollaan muulle opiskelijaryhmälle valiten ruokakulttuurista kahdeksan ydinasiaa. He valitsevat tunnille yhden pää- ja yhden jälkiruoan, jonka valmistuksen resepteineen he muulle ryhmälle esittelevät. Tämä esittely saa viedä tunnin alusta korkeintaan 15 minuuttia. Heidän ohjeidensa avulla koko ryhmä valmistaa aterian. Opettaja hankkii raaka-aineet tunneille.

Projektityö:

Jokainen työpari tekee valitsemastaan ruokakulttuurista opettajalle minitutkimuksen ja valmistaa kotona siitä yhden ateriakokonaisuuden (joka on eri kuin tunnille valittu ateria). Tämä työ raportoidaan opettajalle kirjallisine ja kuvallisine materiaaleineen sovittuun päivämäärään mennessä ennen koeviikkoa.

Tämän lisäksi opettaja saattaa antaa muita tuntikohtaisia tehtäviä.

Kurssi arvioidaan numerolla. Arvosanassa huomioidaan

  1. tuntiaktiivisuus ja asennoituminen annettuihin työtehtäviin.
  2. kurssin päätteeksi pidettävän kokeen arvosana. (opettaja tekee koosteen tunneilla läpikäydyistä ruokakulttuureista)
  3. projektityöstä saatu arvosana.