Erasmus+ -projekti 2018 -2020 (muurit, sillat ja nuotit)

Kalevan lukiolle on myönnetty Erasmus+ -rahoitus eurooppalaiseen yhteistyöprojektiin ”Muri, ponti e note” eli Muurit, sillat ja nuotit. Projekti toteutetaan lukuvuosien 2018-2019 ja 2019-2020 aikana.

Teemat:
Muurit: Eurooppaa ja eurooppalaisia jakavat ilmiöt historiassa ja/tai nykyajassa.
Sillat: Eurooppaa ja eurooppalaisia yhdistävät tekijät historiassa ja nykyajassa.
Nuotit: Musiikki ihmisiä ja kansoja yhdistävänä tekijänä.
Partnerimaat: Suomi, Romania, Espanja ja Italia (koordinaattorimaa)

Erasmus+ -projekti

Olemme mukana pohjoismaisessa Erasmus+ -projektissa ”Eco-Entrepreneurship”, jota koordinoivat tanskalainen kansalaisjärjestö Crossing Borders ja ruotsalainen konsulttifirma SwIdeas AB. Projektissa tavoitellaan oppimista ja omistajuutta kestävässä yrittäjyydessä ja yhteiskunnallisen vastuun kantamisessa.

Erasmus-Projektin kotisivut ovat osoitteessa http://www.eco-hub.net/about
Projektin sivut Kalevan lukiossa.

Opiskelijaretket

Sansepolcro, Toscana 3.10-10.10.2012

Le voyage en France du 10 au 17 mai 2014

Comenius-projekti

Lukuvuonna 2007-2008 käynnistyi biologian, maantieteen, italian ja englannin kielen yhteinen Comenius-projekti ”Nature and Environmental awareness in Mediterranean area and Nordic countries.” Projektissa käsitellään laajasti ympäristöasioita sekä suomeksi että englanniksi. Projektin aikana laaditaan kirjallisia töitä ja suullisia esityksiä. Lisäksi projekti sisältää 20 tuntia italian kielen alkeita suomalaisille ja saman verran suomen kielen alkeita italialaisille.

Sardinialaiset vierailivat Suomessa kymmenen päivän ajan maaliskuussa 2008 ja Kalevan lukion opiskelijat kävivät vastavierailulla Sardiniassa huhti-toukokuussa 2008. Kurssin lopputyönä laaditaan yhdessä italialaisen Liceo classico e scientifico ”Euclide”- koulun opiskelijoiden kanssa englannin- ja italiankielinen ympäristöasioita käsittelevä www-sivusto Kalevan lukion kotisivuille. Hankkeen toteutukseen on saatu Euroopan unionin LLP/Comenius -rahoitusta.

Italialaiset osallistujat

Comenius-projektin viralliset tavoitteet

Projektimme tavoitteet voidaan jakaa kielellisiin, kulttuurisiin ja ympäristöä koskeviin. Pyrimme siihen, että opiskelijat Sardiniasta ja Suomesta kokoontuvat yhteen tutkimaan mihin paikallisiin toimenpiteisiin on ryhdytty ratkottaessa globaaleja ympäristökysymyksiä, mm. saastumista, ympäristönsuojelua, ilmastonmuutosta ja kulutusta.

Kymmenen päivän vierailujen aikana molemmissa maissa tutustumme luontoon, kierrätysjärjestelmiin ja kulutus- käyttäytymiseen. Toisaalta tutustumme myös paikallisiin perinteisiin, kouluun ja perhe-elämään. Eurooppalaiset opiskelijat ja opettajat kohtaavat toisensa, vaihtavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan ja tutustuvat toistensa koulutusjärjestelmiin, kotiseutuun ja kulttuuriin, mikä osaltaan edistää vähittäistä sosiaalista ja kulttuurista integraatiota EU:n kansalaisten kesken.

Scopo ufficiale del progetto

Il nostro progetto ha vari scopi che possono essere divisi in obbiettivi linguistici, culturali e ambientali. Si prevedono diversi passaggi che portino studenti e docenti della Sardegna e Finlandia a discutere insieme sui problemi ambientali al fine di trovare quali sono le risposte locali alle questioni globali come l’inquinamento, la conservazione della Natura, il cambiamento climatico ed il consumo. Durante le visite di dieci giorni in entrambi i paesi conosceremo le particolarità naturalistiche dei due paesi, i sistemi di riciclaggio e le abitudini al consumo. D’altra parte conosceremo anche i vari aspetti culturali di entrambi i luoghi per imparare quali sono le tradizioni locali, la vita scolastica e familiare. Gli studenti europei ed i docenti si incontrano, scambiano idee ed esperienze sul sistema educativo, informazioni sulle loro regioni e la loro cultura nella prospettiva di una progressiva integrazione sociale e culturale tra i cittadini dell’Unione Europea.

Official aims of the project

Our project has various aims that can be divided into linguistic, cultural and environmental objectives. Attempts are made to get students and teachers from Sardinia and Finland together to talk about environmental issues in order to find out what the local responses to global questions such as pollution, nature conservation, climate change and consuming are. During the ten-day-visits in both countries we get acquainted with one another’s nature, recycling systems and consumer patterns. On the other hand, we get acquainted also with various cultural aspects of both places to learn how the local traditions, school and family life are in respective countries. European students and teachers meet one another, exchange ideas and experiences on the educational system, information about their regions and their culture in the perspective of a progressive social and cultural integration among citizens of the European Union.

Participant schools

Liceo classico scientifico “Euclide”

Classical Scientific Lyceum “Euclide” based in Cagliari, Sardinia, Italy, has got about 240 students with a staff of 24 teachers. We are a 5-years attendance public high school offering a classical and scientific curriculum. The general feeling is positive and inspired to get a good cultural preparation to face higher education at university.

Kalevan lukio

We are an upper secondary school in Tampere city area. We are a private institute of more than 600 students, of which approximately one third boys. Our students come both from Tampere area and surrounding municipalities. We also have students coming from abroad. Teachers are approximately 30. In our premises we also host English language play school for small children and some classes of Sampolan yläaste, lower secondary school.