Oppilaskunta

Kalevan lukion opiskelijoista muodostuu koulun oppilaskunta. Oppilaskunnan hallitus valitaan oppilaskunnan jäsenistä. Hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan kerran vuodessa pidettävässä yleiskokouksessa. Yleiskokouksessa valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Yksi hallituskausi kestää vuoden.

Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa on aina läsnä kaksi opettajakunnan jäsentä, jotka valvovat hallituksen toimintaa. Kalevan lukion oppilaskunnan hallituksen päätehtävä on edustaa koulun opiskelijoita sellaisissa koulua koskevissa asioissa, joissa koulun opiskelijoita täytyy kuunnella. Tämän lisäksi hallituksen toimintaan kuuluu opiskelijoiden viihtyvyyden parantaminen.

Kalevan lukion oppilaskunnan hallituksella on laajat vaikutusmahdollisuudet koulun toiminnan suunnittelussa ja viihtyvyyden parantamisessa. Tästä esimerkkinä koulumme johtokunnan kokouksissa ja Fazer Amican kokouksissa on aina mukana kaksi oppilaskunnan hallituksen valitsemaa edustajaa. Hallituksen varoja hyödynnetään opiskelijoille järjestettävissä tapahtumissa, joita on koulupäivän aikana ja kouluajan ulkopuolella. Hallitus toimii saumattomasti oppilaiden ja opettajien sekä rehtorin välillä. Aktiivisesti hallituksessa mukana olevat voivat saada ansioituneesta työstään myös puoltavan päätöksen kurssinmerkinnän hakemiseksi rehtorilta. Hallituksen toimintaan voi lähteä mukaan myös ilman, että on hallituksen jäsen, sillä tapahtumiin ja työryhmiin tarvitaan aina vapaaehtoisia.

Periaatteena hallituksen kokouksissa on avoimuus eli jokainen koulun opiskelija on tervetullut kokouksiin.