Oppiaineet

Vastaavuustaulukko OPS2003 JA OPS2016

Biologia
1. Elämä ja evoluutio (BI01)
2. Ekologia ja ympäristö (BI02)
3. Solu ja perinnöllisyys (BI03)
4. Ihmisen biologia (BI04)
5. Biologian sovellukset (BI05)

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

6. Luonnontuntemuskurssi (BI06)
7. Biologian kertauskurssi (BI07)
8. Biologian työkurssi (BI08)
Englanti
Hyödyllisiä linkkejä
1. Englannin kieli ja maailmani (ENA01)
2. Ihminen verkostoissa (ENA02)
3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA03)
4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA04)
5. Tiede ja tulevaisuus (ENA05)
6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA06)

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT
Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (ENA07)
8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA08)

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

9. Abikurssi (ENA09)
10. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA10)
11. Paranna taitojasi (ENA11)
Espanja
1. Elämän tärkeitä asioita (EAB21)
2. Monenlaista elämää (EAB22)
3. Hyvinvointi ja huolenpito (EAB23)
4. Kulttuuri ja mediat (EAB24)
5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (EAB25)
6. Yhteinen maapallomme (EAB26)
7. Kansainvälinen toiminta (EAB27)
8. Viesti puhuen ja kirjoittaen (EAB28)

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

9. Abikurssi (EAB29)

Italia
1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (IAB31)
2. Matkalla maailmassa (IAB32)
3. Elämän tärkeitä asioita (IAB33)
4. Monenlaista elämää (IAB34)
5. Hyvinvointi ja huolenpito (IAB35)
6. Kulttuuri ja mediat (IAB36)
7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (IAB37)
8. Yhteinen maapallomme (IAB38)
Kotitalous
Kalevan lukiossa on mahdolliseta suorittaa kaksi niin sanottua ”perinteistä”
kotitalouskurssia (Kotitalous 1 ja 2). Lisäksi tarjolla on kursseja, joissa opiskellaan
tarkemmin ja yksilöidymmin kotitalouden eri osa-alueita (Leivontakurssit 1 ja2, Bon
appetit, Edullista elämää -kurssi, Kokkikirjakurssi sekä Gastronauttikurssi). Myös
lukiodoplomin suorittaminen on mahdollista. Uusia kursseja kehitellään lisäksi
tarpeen ja kysynnän mukaan.

1.– 2. Kotitalous 1-2 (KT01 – 02)
(IAB38)
3. - 4. Leivontakurssit 1 ja 2 (KT03 – 04)
5. Bon appetit (KT05)
6.Kasvisruokakurssi (KT06)
7. Hygieniapassikurssi (KT07)
8. Juhlaruokakurssi (KT08)
9. Kakkukurssi (KT09)

Kotitalous Kalevan lukiossa

Kuvataide
Liikunta

Liikunta

Kalevan lukiossa tavoitteena on, että jokainen saa liikunnasta myönteisiä
kokemuksia ja hyvät lähtökohdat elinikäisen liikunnan harrastamiseen.
Valinnaiskursseja on pakollisten kahden lisäksi yhteensä 10, joten jokaiselle
löytyy varmasti mielekkäitä kursseja. Valinnaiskursseja on mm.
– Pallo- ja mailapelikursseja
– Kuntosalikurssi (koulussa oma laadukas kuntosali)
– Elämysliikuntakurssi
– Kamppailukurssi
– Tanssikursseja
– Liikunnan harrastuneisuuskurssi
– Liikuntadiplomikurssi

Musiikki

Musiikin erityistarjonta

Kalevan lukiossa voi opiskella runsaasti musiikkia. Musiikin kurssit painottuvat toiminnallisuuteen ja ryhmässä musisointiin. Kahdella pakollisella ja kolmella syventävällä kurssilla tutustutaan monipuolisesti erityyliseen musiikkiin. Soveltavilla kursseilla voi lisäksi keskittyä itselleen sopivimpiin musiikin alueisiin. Soveltavana kurssina toimiva kuoro harjoittelee viikoittain läpi lukuvuoden.

Musiikinopetuksen lähtökohtana on, että jokaisella on mahdollisuus laulaa ja soittaa taidoista ja aiemmista opinnoista riippumatta. Musiikkitunneilla etsitään omaa tapaa ilmaista itseään musiikin keinoin. Sen tavan ei tarvitse olla kaikille sama; joku laulaa, joku soittaa, joku ehkä kuuntelee, kirjoittaa, säveltääkin, joku miksaa tai äänittää. Oleellista on ymmärtää, että musiikista on iloa ja hyötyä jokaiselle.

Kalevassa soitto soi ja laulu raikaa koulun erilaisissa juhlissa. Lisäksi jaksojen lopussa, musiikkiluokassa kuullaan tarjonnan mukaan kursseihin liittyviä pienimuotoisia musiikkiesityksiä.

Kurssit

Pakolliset kurssit

Musiikki ja minä (MU1)
Moniääninen Suomi (MU2)

Syventävät kurssit

Ovet auki musiikille (MU3)
Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)
Musiikkiprojekti (MU5)

Soveltavat kurssit

Näyttämömusiikki (MU6)
Musiikki tutuksi kuunnellen (MU7)
Kitaransoiton alkeet (MU8)
Nuottien maailma (MU9)
Sävellyspaja (MU10)
Äänentoiston perusteet (MU11)
Studioäänityksen perusteet (MU12)
Studioäänityksen jatkokurssi (MU13)
Kitaransoiton jatkokurssi (MU14)
Musiikin lukiodiplomi (MU15)
Yhtyemusisointi (YMU)
Kuoro (KUO)
Yhtyelaulu (YLA)

– MU6 (näyttämömusiikki) on toteutettu yhteistyössä äidinkielen ilmaisutaitokurssin (AI10) kanssa.
– Opiskelijalla on mahdollisuus saada kurssisuoritus yhtyemusisoinnista (YMU), kuorosta (KUO) ja yhtyelaulusta (YLA) 5 kertaa.

Musiikkioppilaitoksissa suoritetut opinnot

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään soveltaviksi kursseiksi musiikkioppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Todistus suoritetuista opinnoista toimitetaan musiikinopettajalle.

Peruskurssitasoiset suoritukset 1 kurssi/ suoritus
Peruskurssitasoisia kursseja voidaan hyväksi lukea vain, jos ne on suoritettu lukioaikana.

Peruskurssitasoa ylemmät suoritukset 2 kurssia/suoritus
Peruskurssitasoa ylempiä suorituksia voidaan hyväksi lukea, jos ne on suoritettu lukioaikana tai sitä aikaisemmin.

Instrumenttiopinnot 1-3 (MU20-MU22)
Musiikin teoria ja säveltapailu 1-3 (MU23-MU25)
Yleinen musiikkitieto (MU26)
Muut suoritukset (MUXX)

Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4-10.
Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu, H=hylätty)
Keskeytynyt kurssi (K) pitää suorittaa kokonaan uudestaan.

Opetussuunnitelma (pdf)

Kuvat

Opetusmateriaali

Musakalu

Musiikkilehtiä

Riffi (musiikkitekniikan aikakauslehti)
Soundi
Rondo
Musiikkilehti

Musiikkioppilaitoksia

Jyväskylän yliopisto (musiikin laitos)
Sibelius akatemia

Opinto-ohjaus

Linkkejä

Tietoja jatkokoulutuksesta, ammateista sekä muista vastaavista asioista

Työministeriö
Etälukio
AKAVA 
Insinööriliitto 
Opettajankoulutus Suomessa 
Ekonomiverkko
Ammatinvalintaopas

Kansainvälisyys

AFS vaihto-oppilasjärjestö 
Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 
Opiskelua ulkomailla 
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO 
Maailman suurin kielikoulu EF 
Suomen Youth For Understanding ry 
Kesätöihin Ruotsiin
PLOTEUS portaali – opiskelumahdollisuuksia Euroopassa

Asuminen

Suomen Opiskelija-asunnot Oy

Toisen asteen oppilaitoksia

Ammatillinen koulutus 
Tampereen ammattiopisto 
Tampereen kaupungin lukiot 
Tampereen sosiaalialan oppilaitos
Pohjois-Pirkanmaan koulutusinstituutti 
Valkeakosken ammattiopisto 
Vammalan ammattikoulu 
Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 
Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos

Ammattikorkeakouluja

Suomen ammattikorkeakoulut 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 
Tampereen ammattikorkeakoulu

Yliopistoja

Avoin yliopisto
Yliopistot 
Yliopistojen valintaopas (pdf)
Tampereen kesäyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Oulun yliopisto 
Turun yliopisto 
Jyväskylän yliopisto 
Helsingin yliopisto 
Lapin yliopisto 
Kuopion yliopisto

Opiskelumateriaali ym.

Ohjausta Virtuaalisesti 
Opintoluotsi
Abitreenit 
Opinportti 
Suomen lukiolaisten liitto 
Lukiolaisten kirjakauppa
YO-tutkinto
Career game 
Harkittu sattuma YO-kirjoitusten tehtävät vuodesta 1986 eteenpäin

Työpaikat

Avoimet työpaikat 
Taloudellinen tiedotustoimisto 
Palkat

New Media Skills for Dialogue -projekti